Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 25.10.2019 - 31.10.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 8 294,5тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та iн.- 10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї- 11,0тис.грн.
    - iншi субвенцiї -297,2 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 784,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13595,9 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 65,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 453,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 8,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 80,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 81,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,8 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 399,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 45,0 тис.грн., харчування - 307,0 тис.грн., енергоносiї - 8,6 тис.грн., матерiали - 27,5 тис.грн., послуги - 9,0 тис.грн., вiдрядження - 2,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 59,1 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 43,5 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 214,3 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 4,6 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт спортзалу в ЧЗШ № 9 - 95,4 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора в м. Соснiвка - 130,5 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт мережi водопостачання в лiкарнi - 65,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 970,0 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика ЧЗШ № 1 - 47,1 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради