Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 18.10.2019 - 24.10.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 7 448,1тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та iн.-633,2 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї -280,6 тис.грн.До спецiального фонду надiйшло 1 997,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1081,3 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 32,5 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 40,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 630,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 204,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 16,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 9,5 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 27,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 156,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 119,9 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 298,5 тис.грн., в тому числi: пiльговi пенсiї - 42,3 тис.грн., медикаменти - 50,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 126,3 тис.грн., матерiали - 65,0 тис.грн., послуги - 15,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 58,4 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 167,8 тис.грн. (харчування - 7,8 тис.грн., зарплата - 160,0 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 4,0 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання рингу в зал боксу для КП "Спорткомплекс Шахтар" - 150,0 тис.грн.;
    - придбання євроконтейнерiв для КП "ЧЖКС" - 35,4 тис.грн.;
    - придбання мультимедiйного обладнання для ЧНВК № 13 - 182,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт системи електропостачання ЗДО № 4 - 99,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 50,8 тис.грн.;
    - придбання холодильникiв та морозильної камери для закладiв освiти - 110,0 тис.грн.;
    - придбання апарату ультразвукової дiагностики для лiкарнi - 299,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради