Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 11.10.2019 - 17.10.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 12 471,1 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 30,0тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 4 031,4тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 1,2 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 12,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3075,2 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 9,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 35,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 95,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 64,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 303,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,7 тис.грн.;
    - заходи iз землеустрою - 50,1 тис.грн.;
    - проведення громадських робiт - 5,5 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 74,2 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 129,2 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 59,3 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 85,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 321,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 49,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 93,7 тис.грн., матерiали - 21,5 тис.грн., послуги - 157,3 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 191,6 тис.грн.;
    - будiвництво мережi вуличного освiтлення в м. Соснiвка - 9,5 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки - 6,2 тис.грн.;
    - придбання мультимедiйного обладнання для ЧНВК № 13 - 78,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод - 547,3 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради