Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 04.10.2019 - 10.10.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 12 026,6 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 659,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 8,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 4,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров`я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 410,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10431,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 8,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 426,5 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 41,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7659,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 109,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 1,2 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 554,1 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 384,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 527,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 95,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 79,8 тис.грн., харчування - 200,0 тис.грн., енергоносiї - 41,1 тис.грн., послуги - 106,4 тис.грн., вiдрядження - 4,9 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 140,3 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 49,4 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 293,2 тис.грн. (зарплата - 257,6 тис.грн., водопостачання - 2,7 тис.грн., харчування - 32,9 тис.грн.)
    - реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод в м. Соснiвка - 200,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧЗШ № 9 - 2,9 тис.грн., ЗДО № 1 - 25,1 тис.грн., БДЮТЧ - 103,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 485,0 тис.грн.;
    - будiвництво дитячого майданчика ЗДО № 19 - 25,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт системи опалення ЗДО № 4 - 2,6 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для мiського фiнансового управлiння - 8,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради