Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 13.09.2019 - 19.09.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 4 646,1 тис.грн., з них:
    - iншi субвенцiї - 76,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 1,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 2,1 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 0,2 тис.грн.;
    - медикаменти - 35,7 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 47,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 99,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 73,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 10,9 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 370,8 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 28,8 тис.грн., пiльговi медикаменти - 29,0 тис.грн., харчування - 300,0 тис.грн., матерiали - 5,1 тис.грн., послуги - 9,9 тис.грн., вiдрядження - 3,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 880,8 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 22,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 7 - 72,5 тис.грн., ЗДО № 4 - 16,1 тис.грн., ЗДО № 19 - 72,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт лiфта в лiкарнi - 6,5 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора стiчних вод в с. Добрячин - 1056,8 тис.грн.;
    - придбання та встановлення тренажерiв в спорткомплексi "Шахтар" - 85,0 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 70,0 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерного обладнання для ЧЗШ № 7 - 60,0 тис.грн., лiкарнi - 30,5 тис.грн.;
    - будiвництво стадiону зi штучним покриттям в смт. Гiрник - 151,8 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради