Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 06.09.2019 - 12.09.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 18 942,9 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державго бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 566,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевного бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 24,9тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 30,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 149,4тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 2 457,3тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.
    - iншi субвенцiї - 595,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 280,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12048,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 343,2 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 14,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7566,6 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 186,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 103,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,1 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 233,6 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 37,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 84,4 тис.грн., матерiали - 106,0 тис.грн., послуги - 6,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 134,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 59,5 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 158,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 10,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 121,3 тис.грн. (зарплата - 120,4 тис.грн., послуги водопостачання - 0,9 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 53,5 тис.грн. (зарплата).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЗДО № 4 - 174,7 тис.грн., ЗДО № 9 - 49,3 тис.грн.;
    - придбання мультимедiйної технiки для ЧЗШ № 7 - 61,1 тис.грн., ЗДО № 16 - 21,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт спорткомплексу "Шахтар" - 255,8 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради