Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.08.2019 - 05.09.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 22 755,4 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 12 047,1тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 2 457,3 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.
    - iншi субвенцiї - 479,5 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 434,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ), в тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання природоохоронних заходiв - 339,1тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 50,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 71,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 400,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 30,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 39,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 96,5 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,5 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 28,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1027,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 544,7 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 105,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 80,0 тис.грн., харчування - 205,0 тис.грн., енергоносiї - 46,6 тис.грн., послуги - 107,9 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 4,0 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 4,9 тис.грн. (зарплата - 3,8 тис.грн., енергоносiї - 1,1 тис.грн.)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧСШ № 8 - 57,1 тис.грн., ЧЗШ № 4 - 150,5 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 78,2 тис.грн., ЧЗШ № 12 - 254,7 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 87,1 тис.грн., ЗДО № 9 - 4,4 тис.грн., ЗДО № 16 - 11,6 тис.грн., ЗДО № 19 - 127,6 тис.грн.;
    - придбання нежитлової будiвлi для спiдвею - 340,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних вод в м. Соснiвка - 439,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 6058,3 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерного обладнання для ЧСШ № 8 - 84,6 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради