Мiськi новини - подiя << Назад
 АНТИКОРУПЦIЙНА IНIЦIАТИВА ЄС У ЧЕРВОНОГРАДI: МАЛЕНЬКI КРОКИ НА ВЕЛИКОМУ ШЛЯХУ ("Новини Прибужжя")
    Червоноград - одне iз п'яти мiст в Українi, обраних для iмплементацiї концепту "Мiста доброчесностi" в рамках реалiзацiї Програми "Антикорупцiйна iнiцiатива Європейського Союзу в Українi". Її мета - надати пiдтримку вiдiбраним українським мiстам щодо запровадження найвищих стандартiв прозоростi та доброчесностi врядування у тiснiй взаємодiї з громадськiстю задля запобiгання корупцiйним ризикам. Проект розроблений за участi Європейського Союзу та Мiнiстерства закордонних справ Данiї. До перелiку українських мiст-учасникiв проекту також увiйшли Житомир, Чернiвцi, Нiкополь та Марiуполь.
    Рiк тому мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський та голова Антикорупцiйної iнiцiативи ЄС Ека Ткешелашвiлi пiдписали меморандум про спiвпрацю.
    Минулої середи, 17 червня, вiдбулася робоча зустрiч представникiв Червоноградської мiської ради та групи європейських експертiв, де була презентована модель реалiзацiї проекту "Мiста доброчесностi". У зустрiчi взяли участь мiський голова Андрiй Залiвський, заступник мiського голови Володимир Коваль, керуючий справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Георгiй Тимчишин, секретар Червоноградської мiської ради Олександр Грасулов, керiвник мiського фiнансового управлiння Леся Се-ментух, депутат Червоноградської мiської ради Петро Остапюк, начальник управлiння мiстобудування та архiтектури Юрiй Фiгар, начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Петро Павлюк, головний спецiалiст вiддiлу земельних вiдносин Галина Надiльна.
    Проект представили Френк Йенсен, Мiнiстерство закордонних справ Данiї, Богдан Бойко, Антикорупцiйна iнiцiатива ЄС, Тарас Случик, Антикорупцiйна iнiцiатива ЄС, Тарас Хавунка, радник мiського голови Червонограда, Антикорупцiйна iнiцiатива ЄС, Маркус Бранд i Назар Гром, Програма розвитку ООН в Українi.
    Програма реалiзацiї проекту передбачає три основнi етапи: оцiнка корупцiйних ризикiв та план доброчесностi, вiдкритiсть та прозорiсть процесiв прийняття рiшень, розвиток спроможностi мiської громади. Кожен з етапiв реалiзується за певним планом та у визначенi термiни. Практичним результатом реалiзацiї проекту має стати впровадження у Червоноградi електронної приймальнi та геопорталу, а також iнших iнновацiй, якi забезпечать вiдкритiсть та прозорiсть мiської адмiнiстрацiї.
    Першу активну фазу проекту вже розпочато, а завершити планують у жовтнi-листопадi цього року.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради