Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 23.08.2019 - 29.08.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 3 573,5 тис.грн., з них:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 62,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10864,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 7,2 тис.грн.;
    - допомоги сiмям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 0,3 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 190,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоровя - 152,9 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 1,8 тис.грн., послуги - 143,5 тис.грн.. вiдрядження - 7,6 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 131,1 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 28,5 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на поточний ремонт внутрiквартальних дорiг по вулицi Кривоноса - 87,8 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання контейнерiв для збору твердих побутових вiдходiв - 104,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради