Мiськi новини - подiя << Назад
 ГРОМАДА МIСТА - IЗ СТАТУТОМ ("Новини Прибужжя")
    Бiльше двох рокiв тривали напрацювання Статуту територiальної громади, розглядалися правки та точилися дискусiї довкола його прийняття. У результатi за основу статуту для Червонограда був взятий Типовий Статут Мiнрегiонбуду України та адаптований пiд громаду саме нашого мiста.
    Члени Громадської ради, зокрема, Геннадiй Головенко та Валерiй Давидюк, говорили, що пiвтора року роботи над правками та удосконаленнями проекту Статуту - досить для того, щоб Статут нарештi було проголосовано. А якщо i виникатимуть правки до нього, що цiлком нормально i зрозумiло, - то їх безпроблемно можна буде вносити.
    Що дає Статут мiстовi? Червоноградська громадськiсть доволi активна та зацiкавлена в розвитку своєї територiї. Статут надає їй право участi у прийняттi управлiнських рiшень: проводити громадськi слу-хання, референдуми, дорадче опитування та реалiзовувати мiсцевi iнiцiативи.
    Партнерська взаємодiя "влада-громада" дозволить вирiшувати суперечностi довкола гострих дискусiйних питань, що стосуються життєдiяльностi мiста. Наприклад, члени Громадської ради вже неодноразово виступали iз заявами про те, що такi важливi рiшення як, припустимо, приватизацiя об'єктiв культурної спадщини мiста має вирiшуватись виключно громадою мiста. А без прийняття Статуту це було неможливо.
    У Статутi прописано права та обов'язки, форми участi громади у вирiшеннi питань мiсцевого значення, громадський контроль та звiтування посадових осiб мiсцевого самоврядування. Статут враховуватиме думки та бачення громади з таких ключових питань як розбудова iнфраструктури, мiстобудування, землевiдведення та охорони довкiлля:
    На сесiї Червоноградської мiської ради 20 червня ц.р. депутати проголосували за прийняття Статуту територiальної громади. Документ скеровано на державну реєстрацiю.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради