Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 16.08.2019 - 22.08.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 12 387,8 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 859,0тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 721,4 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 153,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ -16,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 0,6 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 891,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 181,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 36,7 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з виробний\цтва теплової енергiї - 88,4тис.грн.;
    - фiнансова пiдтримка КП "Спорткомплекс "Шахтар""- 100,0тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 256,5тис.грн.;
    - вiдрядження - 1,1тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 18,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 4,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 185,1 тис.грн., в тому числi: харчування - 280,0 тис.грн., медикаменти - 3,0 тис.грн., послуги - 35,0 тис.грн., пенсiйнi виплати - 47,1тис. ;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя вулицi Степана Бандери - 57,3 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерного обладнання для шкiл 119,2 тис.грн.;
    - першочерговi реставрацiйнi роботи церкви св..Юри -100,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 5 -0,8 тис.грн., ЗДО- 3,7тис.грн., ЧНВК №13 - 305,0тис.грн., БДЮТС -98,8тис.грн., ЗДО № 9 - 30,0 тис.грн.,ЗДО №10 - 87,3тис.грн.
    - Реконструкцiя КП "Спорткомплекс Шахтар" - 170,0тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради