Мiськi новини - подiя << Назад
 ЦНАП: 8440 ЗВЕРНЕНЬ ПРОТЯГОМ РОКУ ("Новини Прибужжя")
    З доповiдi начальника ЦНАП Червоноградської мiської ради Юрiя ГАЛАХА
    З 1 жовтня 2014 року ЦНАП Червоноградської мiської ради розпочав свою роботу за адресою пр. Шевченка, 27. Примiщення Центру вiдповiдно до Закону України подiлено на вiдкриту та закриту частини. У вiдкритiй частинi здiйснюється прийом, консультування, iнформування та обслуговування суб'єктiв звернення працiвниками центру.
    Основнi напрямки дiяльностi Центру:

    - органiзацiя надання адмiнiстративних послуг в найкоротшi термiни i при мiнiмальнiй кiлькостi вiдвiдувань заявниками;
    - спрощення процедури отримання адмiнiстративних послуг та полiпшення якостi їх надання;
    - забезпечення iнформування заявникiв щодо вимог та порядку надання адмiнiстративних послуг через адмiнiстратора.
    Новi групи послуг у компетенцiї ЦНАП:
    - державна реєстрацiя актiв цивiльного стану (одним пунктом тут узагальнена цiла група адмiнпослуг);
    - адмiнiстративнi послуги соцiального характеру (житловi субсидiї, державнi допомоги, довiдки, компенсацiї, пiльги iнвалiдам, чорнобильцям, ветеранам, тощо);
    - державна реєстрацiя транспортних засобiв та видача посвiдчень водiя.
    На сьогоднi ЦНАП надає 68 послуг, найбiльш затребуваними з яких є питання реєстрацiї мiсця проживання.
    У 2018 роцi Центром зареєстровано 8440 звернень громадян за адмiнiстративними послугами.
    За рахунок оплати адмiнiстративного збору за платнi послуги (вони надаються через ЦНАП) до мiського бюджету у 2018 роцi надiйшло понад 117,0 тис. грн. За сiчень-травень 2019 року - ще 49,1 тис. грн.
    Задля зручностей вiдвiдувачам у ЦНАП запроваджено sms-iнформування про готовнiсть та надходження їхнiх документiв до Центру надання адмiнпослуг.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради