Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 09.08.2019 - 15.08.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 10 735,4 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 11,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 30,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 258,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 292,7тис.грн.;
    - медичнасубвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 133,7 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 140,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7968,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 13,8 тис.грн.;
    - продукти харчування - 338,2 тис.грн.;
    - мiстобудiвна документацiя - 35,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 47,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 139,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 156,2 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 18,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 4,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 17,6 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 303,9 тис.грн., в тому числi: харчування - 200,0 тис.грн., енергоносiї - 103,0 тис.грн., послуги - 0,9 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 158,2 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 2130,0 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерного обладнання для шкiл - 93,9 тис.грн.;
    - будiвництво стадiону зi штучним покриттям в смт. Гiрник - 8,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 1 - 53,4 тис.грн., ЧЗШ № 2 - 243,5 тис.грн., БДЮТС - 86,7 тис.грн., БДЮТЧ - 59,2 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради