Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 02.08.2019 - 08.08.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 16 027,5 тис.грн., з них:
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 984,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю заходiв на пiдвищення якостi освiти за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету- 142,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 336,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 702,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ) в тому числi iншi субвенцiї - 700,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 152,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 10,9 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 28,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7982,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 228,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 27,1 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 1,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 25,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 9,7 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 91,6 тис.грн;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 17,2 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 133,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 59,6 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 398,9 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 111,5 тис.грн., харчування - 15,0 тис.грн., енергоносiї - 162,4 тис.грн., послуги - 110,0 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 16,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,2 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 103,0 тис.грн. (зарплата - 100,3 тис.грн., енергоносiї - 2,7 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 10,9 тис.грн. (зарплата - 10,5 тис.грн., енергоносiї - 0,4 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на поточний ремонт дорожнього покриття автостоянки по вулицi Театральна, 7 - 81,2 тис.грн., на капiтальний ремонт Народного дому - 43,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 124,0 тис.грн.;
    - будiвництво стадiону зi штучним покриттям в смт. Гiрник - 700,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 1 - 47,4 тис.грн., ЗДО № 7 - 6,5 тис.грн., ЧЗШ № 7 - 63,2 тис.грн., ЧЗШ № 12 - 222,2 тис.грн., гiмназiї - 72,5 тис.грн., ДЮСШ № 2 - 21,4 тис.грн.;
    - реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водопроводу - 664,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради