Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 26.07.2019 - 01.08.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 13 860,2 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 620,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 17,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю заходiв на пiдвищення якостi освiти за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 285,2тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 292,7тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.
    - iншi субвенцiї - 55,7тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 86,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4932,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 134,9 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 621,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 39,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 192,3 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,1 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 30,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 20,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 60,0 тис.грн., КП "Школяр" - 352,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 524,6 тис.грн;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 22,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 116,8 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 734,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 124,0 тис.грн., харчування - 499,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 109,0 тис.грн., комунальнi послуги - 2,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 497,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 7 - 41,8 тис.грн., ЗДО № 13 - 28,7 тис.грн., гiмназiї - 52,7 тис.грн.;
    - реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 200,0 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для територiального центру соцiального обслуговування - 15,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради