Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 19.07.2019 - 25.07.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 17 586,0 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,7тис.грн.;
    - Субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй) - 13,9тис.грн.;
    - Субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям - 605,6 тис.грн.;
    - Субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 38,9тис.грн.;
    - Iншi субвенцiї з мiсцевого бюджету - 801,6 тис.грн..
    До спецiального фонду надiйшло 10 012,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй ) , в тому числi Субвенцiя з мiсцевого бюджету на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 10 000,0 тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 2860,3 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 8,2 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 19,4 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 603,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 72,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 191,7 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 12,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 199,0 тис.грн;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 23,7 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 86,3 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 22,0 тис.грн., харчування - 1,0 тис.грн., послуги - 23,0 тис.грн., пiльговi пенсiї - 40,3 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 47,0 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 77,3 тис.грн. (зарплата - 74,9 тис.грн., енергоносiї - 2,4 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,5 тис.грн. (зарплата - 3,1 тис.грн., енергоносiї - 0,4 тис.грн.)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 200,0 тис.грн.;
    - виготовлення мiстобудiвної документацiї - 22,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЗДО № 1 - 36,0 тис.грн., ЗДО № 2 - 12,5 тис.грн., ЧЗШ № 12 - 66,0 тис.грн., ЧНВК № 3 - 80,6 тис.грн., ЗДО № 4 - 51,9 тис.грн., гiмназiї - 27,5 тис.грн., ДЮСШ № 2 - 160,0 тис.грн., ЗДО № 16 - 28,8 тис.грн., ЗДО № 17 - 21,5 тис.грн.;
    - реконструкцiя мережi зовнiшнього освiтлення - 501,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт вулицi Львiвська - 3941,7 тис.грн.;
    - придбання компютерної технiки для шкiл - 335,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт мережi водопостачання в лiкарнi - 16,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради