Мiськi новини - подiя << Назад
 ВIДБУЛОСЬ ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ МIЖВIДОМЧОЇ КООРДИНАЦIЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДIЇ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ
    7 червня 2019 р. пiд головуванням заступника мiського голови Наталiї Турко в малiй сесiйнiй залi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiдбулось засiдання мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi. В засiданнi прийняли участь представники Громадської ради при виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, керiвник мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги по боротьбi з насильством та керiвник Червоноградського мiсцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На засiданнi обговорили питання взаємодiї суб'єктiв, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi протидiї торгiвлi людьми, запобiгання нелегальнiй трудовiй мiграцiї, запобiгання домашньому насильству, а також боротьби з алкоголiзмом та наркоманiєю на мiсцевому рiвнi, а також прозвiтували про проведену роботу в даному напрямку.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради