Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 05.07.2019 - 11.07.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 16 603,7 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям -7528,9тис.грн.,
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї -20,0тис.грн.,
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету-29,1тис.грн.,
    - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2080,1тис.грн.,
    - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2449,6тис.грн.,
    - iншi субвенцiї з мiсцевого бюджету -281,9тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 41,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4987,3 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 438,3 тис.грн.;
    - вiдрядження - 4,7тис.грн.;
    - оплату послуг - 165,4тис.грн;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 30,6тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 176тис.грн;
    - культурно-мистецькi заходи - 11,8 тис.грн.;
    - путiвки по оздоровленню дiтей пiльгових категорiй - 147,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 135,2 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 741,2 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 25,0 тис.грн., КП "Спорткомплекс Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд - 202,5тис.грн.;
    - соцiальнi виплати -7875,4тис.грн.;
    - субвенцiя на утримання закладiв охорони здоров'я - 5476,9тис.грн.;
    - погашення заборгованостi по газу - 634,5тис.грн.;
    - придбання матерiалi та труб для КП "Червоноградтеплокомуненерго"- 100,0тис.грн;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка- 166,5 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с.Гiрник - 58,6 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт та виготовлення ПКД для закладiв освiти - 193,3тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради