Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.06.2019 - 04.07.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 995,4 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям -10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров`я за рахунок коштiв медичної субвенцiї -158,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров`я за рахунок коштiв медичної субвенцiї- 302,0 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2 080,1 тис.грн.;
    - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2 449,6 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї з мiсцевого бюджету-60,0 тис.грн.
    - iншi субвенцiї з мiсцевого бюджету - 420,6 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 31,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3446,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 222,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 200,0 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 217,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 3,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 125,1 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 35,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 25,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 90,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,4 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 10,0 тис.грн. (енергоносiї);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт спорткомплексу "Шахтар" - 150,0 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради