Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 21.06.2019 - 26.06.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 733,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй - 2 253,0 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям, тимчасової державної соцiальної допомоги - 647,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 1698,0 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї з мiсцевого бюджету - 420,6 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 280,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11314,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 347,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 50,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2252,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 645,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 948,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 74,4 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,1 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 201,4 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 10,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 268,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 57,4 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 271,4 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реставрацiйнi роботи на комплексi пам'яток культури - 106,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт спорткомплексу "Шахтар" - 112,8 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 1 - 34,4 тис.грн., ЗДО № 1 - 31,4 тис.грн., ЗДО № 16 - 35,1 тис.грн., БДЮТЧ - 28,7 тис.грн., ЧЗШ № 2 - 32,9 тис.грн.;
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 920,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт мережi водопостачання - 86,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради