Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 14.06.2019 - 20.06.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 017,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям - 10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 120,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 106,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 5315,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 36,2 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 14,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 51,6 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 32,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 163,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 33,3 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 6,3 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 187,4 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 97,1 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реставрацiйнi роботи на комплексi пам'яток культури - 106,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧНВК № 13 - 78,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя та ландшафтне облаштування скверу - 238,2 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради