Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 07.06.2019 - 13.06.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 26 097,6 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя -8 051,2 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям - 8 142,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 31,0тис.грн.
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 32,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 221,8тис.грн
    До спецiального фонду надiйшло 2 733,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi iншi субвенцiї - 2 350,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 25880,1 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3,5 тис.грн.;
    - продукти харчування - 235,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 20,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 190,1 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 8142,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 218,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 139,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,3 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 25,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 45,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 652,9 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1355,7 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 312,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 143,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 3,6 тис.грн., харчування - 15,0 тис.грн., енергоносiї - 149,1 тис.грн., матерiали - 1,4 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 158,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 41,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 123,7 тис.грн. (зарплата)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення по вулицi Iвасюка - 297,3 тис.грн., Шевченка - 166,8 тис.грн., Сокальська - 297,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Червоноградської дитячої школи мистецтв - 30,5 тис.грн.;
    - придбання книг для бiблiотек - 25,2 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 1485,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради