Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 24.05.2019 - 30.05.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 690,9 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям - 20,6 тис.грн;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 3,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 491,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 18228,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 55,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 29,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 17,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 20,6 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 0,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 45,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 135,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 294,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 129,5 тис.грн., пiльговi медикаменти - 83,8 тис.грн., пiльговi пенсiї - 42,6 тис.грн., енергоносiї - 3,0 тис.грн., послуги - 30,0 тис.грн., вiдрядження - 5,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 60,0 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 168,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 13,3 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт пiдлоги в школах естетичного виховання - 69,5 тис.грн.;
    - придбання косарки для спорткомплексу "Шахтар" - 65,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради