Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 31.05.2019 - 06.06.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 728,0 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету- 482,1 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм`ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм`ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дiтям - 10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 8 051,2тис.грн;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн
    До спецiального фонду надiйшло 6,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 336,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 620,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 250,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 30,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 144,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 168,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 30,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 20,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 1800,6 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1019,7 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 133,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 61,6 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 449,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 16,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 212,7 тис.грн., енергоносiї - 97,2 тис.грн., послуги - 117,4 тис.грн., матерiали - 5,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 9,5 тис.грн. (зарплата - 7,8 тис.грн., енергоносiї - 1,7 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 39,2 тис.грн. (зарплата - 22,0 тис.грн., енергоносiї - 17,2 тис.грн.);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ДЮСШ № 2 - 3,2 тис.грн., ЧНВК № 3 - 3,2 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв i принтера для лiкарнi - 317,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради