Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 03.05.2019 - 10.05.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 962,6 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 216,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету- 98,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мб на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,2тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 8,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 965,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 486,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 450,0тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми та соцiальнi виплати - 7225,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 66,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 64,9 тис.грн.;
    - видатки на вiдрядження - 7,5тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом - 133,0тис.грн.;
    - на фiнансову пiдтримку КП "Спорткомплекс Шахтар" - 220тис.грн.;
    - на фiнансову пiдтримку КП "Червоноградводоканал" - 199,0тис.грн.;
    - на фiнансову пiдтримку КП "Червоноградтеплокомуненерго" - 1242,7тис.грн.;
    - на благоустрiй мiста - 1186,5тис.грн.;
    - на утримання стадiону "Гiрник"- 26,0тис.грн.;
    - утримання мунiципальних формувань громадського порядку - 25,2тис.грн.:
    - придбання iнсулiну - 42,7тис.грн.;
    - субвенцiя казначейству на придбання компюторної технiки та офiсних меблiв - 14,4тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 551,0тис.грн.;
    - субвенцiя на утримання Народного дому м.Соснiвка - 48,2тис.грн.;
    - субвенцiя на утримання ДНЗ м.Соснiвка - 162,4тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - субвенцiя казначейству на придбання компюторної технiки та офiсних меблiв - 24,6тис.грн.;
    - придбання насосiв для КП "Червоноградтеплокомуненерго"- 39,2тис.гр.;
    - реконструкцiю спорткомплекс Шахтар - 378,8тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради