Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 19.04.2019 - 25.04.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 092,9 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 010,9тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 454,2тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 200,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 49,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12846,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 117,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 32,9 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1010,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 452,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 8,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 34,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 8,2 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 178,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 686,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 205,0 тис.грн., пiльговi пенсiї - 29,5 тис.грн., продукти харчування - 195,0 тис.грн., енергоносiї - 170,2 тис.грн., матерiали - 15,0 тис.грн., послуги - 71,4 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання книг для бiблiотек - 27,2 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних споруд в с. Добрячин - 14,7 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 53,7 тис.грн.;
    - придбання медичного обладнання для лiкарнi - 371,4 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для мiського фiнансового управлiння Червоноградської мiської ради - 17,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради