Мiськi новини - подiя << Назад
 НА ДОБРЯЧИНСЬКОМУ - НОВИЙ КАНАЛIЗАЦIЙНИЙ КОЛЕКТОР ("Новини Прибужжя")
    КП "Червоноградводоканал" встановив новий каналiзацiйний колектор до мiкрорайону Добрячинський, де розташованi багатоповерховi будинки вулицi Корольова 30, 36 i 38. Мешканцi потерпали вiд несправної каналiзацiйної системи. Пiсля того, як київська спецiалiзована фiрма зробила висновок про неможливiсть вiдновити належне функцiонування самопливного каналiзацiйного колектора, вирiшили його замiнити новим. Виконавець - КП "Червоноградводоканал", директор Володимир Солдат.
    Iз мiського бюджету видiлили 100 тисяч гривень, пiдприємство долучилося й своїми коштами та матерiалами, оскiльки вносились корективи в проектнi рiшення. Довжина нового каналiзацiйного колектора 140 метрiв, глибина прокладання - до 5 метрiв. Цi масштабнi роботи працiвники КП "Червоноградводоканал" виконали оперативно i професiйно. Цього тижня колектор запрацював. Працiвники завершують впорядкування територiї. Працюють обмеженим складом: на пiдприємствi дається взнаки дефiцит кадрiв.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради