Мiськi новини - подiя << Назад
 ОЛЕГ СИНЮТКА ТА АНДРIЙ ЗАЛIВСЬКИЙ ЗУСТРIЛИСЯ IЗ СОСНIВЧАНАМИ ("Новини Прибужжя")
    Минулого тижня голова Львiвської облдержадмiнiстрацiї Олег Синютка, директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Iрина Микичак та мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський вiдвiдали Соснiвку. Тут вiдбулося спiлкування iз представниками громадського активу мiста, медичними працiвниками з питань ефективного функцiонування мiської лiкарнi та утворення Соснiвської об'єднаної територiальної громади.
    За результатами обговорення медичної сфери Соснiвки пiд час минулої зустрiчi голови ЛОДА iз соснiвчанами було досягнуто домовленостi про надання пропозицiй вiд департаменту охорони здоров'я Львiвської облдержадмiнiстрацiї щодо пiдвищення рiвня ефективностi та якостi надання послуг у медичних закладах мiста. Пропозицiї розроблялись спiльно департаментом ОЗ ЛОДА, мiським головою Червонограда Андрiєм Залiвським та представниками мiських лiкарень Червонограда та Соснiвки. Директор департаменту Iрина Микичак озвучила всi напрацьованi пропозицiї, об_рунтовуючи результатами аналiзу дiяльностi Соснiвської мiської лiкарнi, можливостями Червоноградської мiської лiкарнi та iнструментарiєм пiдвищення якостi надання медичних послуг.
    ДЕТАЛЬНIШЕ - В НОМЕРI ГАЗЕТИ ЗА 18 КВIТНЯ Ц.Р.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради