Мiськi новини - подiя << Назад
 МОЛИЛИСЯ ЗА МИР В УКРАЇНI ("Новини Прибужжя")
    Цього року Хресна дорога у Червоноградi як нiколи багаточисельно зiбрала вiрян нашого мiста та сусiднiх теренiв.
    - Нинi маємо особливе намiрення, щоб випросити в Бога миру для багатостраждальної української землi, - наголосив о. Iгнатiй, звертаючись до учасникiв молитовної ходи. - Сьогоднi просимо в Бога, щоб була збережена наша свобода. Молимося за дар мудростi для українського народу на час виборiв. В мене як священика дуже болить серце, бо дивлячись на той стан, в якому ми перебуваємо, стає тривожно: можемо за один день втратити нашу свободу, за яку пролито кров. Доля нашої держави - в наших руках. Маємо покласти руку на серце i сказати: Господи, я несу вiдповiдальнiсть за все те, що станеться в країнi пiсля виборiв. Не втратьмо нашої держави! Не втратьмо нашої свободи! Просiм у Бога мудростi чесно та вiдповiдально виконати громадянський обов'язок i християнський - перед Богом.
    На церковному подвiр'ї по завершеннi Хресної дороги склали подяку Небесному Отцю, що дав прекрасну погоду, священикам парафiй мiста, котрi взяли участь у Хреснiй дорозi i виголошували на кожнiй iз станцiй Боже слово. О. Iгнатiй подякував владi мiста, мiському головi Андрiю Залiвському, депутатському корпусу за те, що посприяли у порядку в мiстi. Подякував також комунальним службам, якi прибирали мiсто, медикам, полiцiї. Також прозвучала подяка марiйськiй i вiвтарнiй дружинам, хористам церкви св. Юрiя (впродовж чотирьох годин вони спiвали, славлячи Бога). Особливу подяку склав молодi i найменшим дiткам: вони мали витримку пройти разом процесiєю 8 кiлометрiв! I промовляли перед громадою чiтко i виразно молитви "Отче наш" i "Богородице Дiво".
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради