Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 05.04.2019 - 11.04.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 20 971,8 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 4,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 6 879,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти з а рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 38,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 95,7тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,1тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 963,2тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 14,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13467,3 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 552,3 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 7,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 4,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6879,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 94,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 74,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 34,6 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 321,0 тис.грн., в тому числi: пiльговi медикаменти - 178,3 тис.грн., енергоносiї - 64,2 тис.грн., матерiали - 5,5 тис.грн., послуги - 73,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 133,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 9,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 136,5 тис.грн. (зарплата - 129,5 тис.грн., харчування - 7,0 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 50,5 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 8,6 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - виготовлення проекту змiн до плану зонування територiї м. Червонограда - 9,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення - 900,3 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 6,3 тис.грн.;
    - реконструкцiя Бендюзького водозабору - 26,2 тис.грн.;
    - придбання насосiв для КП "Комунальник" - 72,0 тис.грн.;
    - придбання системного блока для мiського фiнансового управлiння Червоноградської мiської ради - 8,3 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради