Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 29.03.2019 - 04.04.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 060,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 963,2тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 20,6тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 4,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 46,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 2082,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3440,0 тис.грн.;
    - медикаменти - 1,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 550,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 30,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 217,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 20,6 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 27,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 73,9 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 9,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 35,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 75,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 30,3 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 950,8 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1032,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1230,7 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 201,6 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 56,0 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 30,6 тис.грн. (енергоносiї);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних вод в с. Добрячин - 10,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" - 179,7 тис.грн.;
    - реконструкцiя та ландшафтне облаштування скверу по пр. Шевченка - 183,2 тис.грн.;
    - електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу Солокiя - 5,0 тис.грн.;
    - придбання писанки для Червоноградського народного дому - 40,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради