Мiськi новини - подiя << Назад
 ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ ТА ЗАЙНЯТОСТI НАСЕЛЕННЯ
    03.04.2019р. представники Управлiння працi та соцiального захисту населення взяли участь у засiданнi Мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. Члени Мiської робочої групи заслухали 8 керiвникiв суб'єктiв господарювання, якi у лютому 2019 року виплачували працiвникам середню заробiтну плату нижче встановленого рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Пiдприємцi зобов'язались виплачувати заробiтну плату найманим працiвникам не менше 4300 грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради