Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 22.03.2019 - 28.03.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 486,8 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот (бюджети: районiв та мiст республiканського (в АРК) та обласного значення)-1263,1ис.грн.;
    - Субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 38,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 53,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13420,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 16,1 тис.грн.;
    - медикаменти - 1,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 59,7 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1263,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 19,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 82,4 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 0,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 823,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 18,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 547,0 тис.грн., в тому числi: пiльговi пенсiї - 33,6 тис.грн., харчування - 200,0 тис.грн., енергоносiї - 3,0 тис.грн., послуги - 310,4 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт примiщення ЗДО № 13 - 24,6 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради