Мiськi новини - подiя << Назад
 УВАГА! ВПЕРШЕ! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЕКТIВ ДЛЯ УЧАСНИКIВ АТО ТА ООС, НА РЕАЛIЗАЦIЮ ЯКОГО ЛЬВIВСЬКОЮ ОБЛДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЄЮ НАДАЄТЬСЯ ФIНАНСОВА ПIДТРИМКА В РОЗМIРI 30 ТИС. ГРН.
    Конкурс триватиме з 27 березня по 27 квiтня 2019 року.
    Прес-служба Львiвської облдержадмiнiстрацiї повiдомляє, щодепартамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi( змiни до Програми внесенi рiшенням обласної ради вiд 12.03.2019р. №780) задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс стартап-проектiв в частинi придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва.
    Пiдприємцi-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фiнансування витрат (частини витрат) на реалiзацiю стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
    Претенденти на реалiзацiю стартап-проекту повиннi:
    - мати статус фiзичної особи-пiдприємця;
    - мати статус учасника АТО (ООС);
    - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
    - подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва;
    -заповнити заявку в письмовому виглядi або в он-лайн режимi за посиланням.
    Для участi у конкурсi необхiдно подати стартап - проект з такими роздiлами:
    1.Змiст iдеї. Опис проекту, суспiльна значимiсть, вид економiчної дiяльностi, якому вiдповiдає проект.
    2. Конкретний напрямок використання наданих коштiв.
    3. Очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї стартап-проекту.
    Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
    Розмiр видаткiв на реалiзацiю стартап-проекту для однiєї фiзичної особи-пiдприємця не може перевищувати 30 тис. грн i надається не частiше 1 разу на два роки (24 мiсяцi).
    Також продовжують дiяти iншi роздiли Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi (рiшення обласної ради вiд 14.02.2017р. №364 iз змiнами та доповненнями),вiдповiдно до якої пiдприємцi зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА. Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн, для учасникiв АТО - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
    Детальнi умови участi у конкурсi визначенi Програмою пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
    Детальну iнформацiю також можна отримати за телефоном: 299-92-79.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради