Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 15.03.2019 - 21.03.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 883,7 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 615,3тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 12,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 285,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 70,7 тис.грн.;
    - медикаменти - 15,2 тис.грн.;
    - продукти харчування - 15,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 16,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 11,8 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 63,2 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 615,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 33,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 85,2 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 53,9 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 255,1 тис.грн.;
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 14,4 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 33,9 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 100,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 562,9 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 91,5 тис.грн., пiльговi медикаменти - 159,9 тис.грн., харчування - 4,3 тис.грн., матерiали - 219,1 тис.грн., послуги - 53,0 тис.грн., вiдрядження - 35,1 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 142,3 тис.грн. (зарплата - 134,4 тис.грн., харчування - 7,9 тис.грн.);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 49,1 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 17,3 тис.грн. (зарплата - 6,0 тис.грн., енергоносiї - 11,3 тис.грн.)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання проявної установки для лiкарнi - 25,0 тис.грн.;
    - будiвництво стадiону в смт. Гiрник - 15,0 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для ЧЗШ № 2 - 9,9 тис.грн.;
    - електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу Солокiя - 43,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради