Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 01.03.2019 - 06.03.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 195,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - освiтня субвенцiя - 3 963,2тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 177,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 395,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 52,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2067,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 300,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 19,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 217,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 15,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 146,4 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 309,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 35,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 30,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 80,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 27,8 тис.грн.;
    - забезпечення функцiонування теплових мереж - 1065,7 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1653,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 32,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 155,9 тис.грн., харчування - 200,0 тис.грн., енергоносiї - 1257,7 тис.грн., послуги - 7,9 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 101,8 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 30,4 тис.грн. (енергоносiї)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення - 55,9 тис.грн.;
    - придбання книг для бiблiотек - 30,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору - 306,0 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для лiкарнi - 25,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради