Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 22.02.2019 - 28.02.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 18 950,6 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати- 10 151,4тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тис.грн.;
     -субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти з а рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 38,0тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 73,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13235,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 181,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 10,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 10168,6 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 85,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 47,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 35,4 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 875,5 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 4,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 70,3 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 8,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 25,0 тис.грн., енергоносiї - 13,9 тис.грн., послуги - 23,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 31,8 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 134,6 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 27,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 6,1 тис.грн., енергоносiї - 21,5 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    -поповнення статутного фонду КП "Червоноградводоканал" - 1300,0 тис.грн.;
    -придбання ноутбукiв для лiкарнi - 295,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради