Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат в лютому вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 23 заяви ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    -16 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    -3 - допомоги на дiтей одиноким матерям;
    -2 - державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям;
    -2 - щодо призначення (вiдновлення) пенсiй.
    Також було розглянуто 1 заяву ВПО щодо припинення грошової допомоги, у зв'язку з придбанням квартири на пiдконтрольнiй Українi територiї.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради