Мiськi новини - подiя << Назад
 ВIДБУЛОСЬ ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ МIЖВIДОМЧОЇ КООРДИНАЦIЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДIЇ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ
    19 лютого 2019р. пiд головуванням заступника мiського голови Наталiї Турко в малiй сесiйнiй залi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiдбулось засiдання мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi. В засiданнi також прийняли участь представники ГО "Центр "Жiночi перспективи": керiвник програми протидiї торгiвлi людьми Олена Кальбус та фахiвчиня центру Надiя Костiна. Метою проведення засiдання було ефективне впровадження Нацiонального механiзму взаємодiї суб'єктiв, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi протидiї торгiвлi людьми на мiсцевому рiвнi.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради