Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 08.02.2019 - 14.02.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 123,5 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 31,0тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 963,2 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 9,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12328,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 122,6 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 31,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 22,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 16,4 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 53,8 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 1,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 17,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 35,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 266,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 25,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 5,8 тис.грн., послуги - 19,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 4,0 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 3,4 тис.грн. (харчування);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 9,1 тис.грн., в тому числi: зарплата - 8,6 тис.грн., енергоносiї - 0,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради