Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 01.02.2019 - 07.02.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 20 176,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - 385,6тис.грн. - дотацiя з мiсцевих бюджетiв на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету;
    - 6 990,3тис.грн. - Субсидiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу ;
    - 158,1тис.грн. субвенцiя з мб на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв мед субвенцiї;
    - 177,8тис.грн. - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету;
    - 3 963,2тис.грн.- освiтня субвенцiя;
    - 2 449,6тис.грн. - медична субвенцiя
    До спецiального фонду надiйшло 61,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5401,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 450,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 366,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6986,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 38,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 106,6 тис.грн;
    - видатки на охорону здоров'я - 1697,5 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 43,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 102,0 тис.грн., пiльговi пенсiї - 47,5 тис.грн., енергоносiї - 1421,8 тис.грн., послуги - 83,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 354,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1065,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 35,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 102,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 32,4 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 58,9 тис.грн., в тому числi зарплата - 52,2 тис.грн., енергоносiї - 6,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 247,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 130,1 тис.грн., харчування - 7,9 тис.грн., енергоносiї - 109,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради