Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 25.01.2019 - 31.01.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 190,5 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тс.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 67,0 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14257,0 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 156,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 19,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 3,8 тис.грн;
    - видатки на охорону здоров'я - 713,8 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 50,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 136,8 тис.грн., пiльговi пенсiї - 47,5 тис.грн., харчування - 257,3 тис.грн., енергоносiї - 25,1 тис.грн., матерiали - 113,6 тис.грн., послуги - 83,5 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 980,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 51,5 тис.грн., в тому числi зарплата - 46,7 тис.грн., енергоносiї - 4,8 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 177,4 тис.грн., в тому числi: зарплата - 150,8 тис.грн., харчування - 9,8 тис.грн., енергоносiї - 16,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради