Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 18.01.2019 - 24.01.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 853,6 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 651,6тс.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 8 629,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти з а рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 17,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 158,1тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодув вартостi лiк засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету -177,8тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 10,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 56,2 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 71,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 130,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 8632,3 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 651,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 17,0 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 7,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 60,9 тис.грн., в тому числi: послуги - 9,4 тис.грн., медикаменти - 51,5 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 38,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 16,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 5,9 тис.грн., енергоносiї - 10,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради