Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 11.01.2019 - 17.01.2019 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 20 966,6 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - освiтня субвенцiя - 3 963,2 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,3тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 6 429,5тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 14,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11652,8 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 28,8 тис.грн.;
    - продукти харчування - 487,6 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 221,5 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6439,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 36,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 29,7 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 35,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1065,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 51,3 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 113,7 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 9,3 тис.грн. (зарплата);
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради