Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 22.12.2018 - 29.12.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 364,1 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 2 000,0тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 2 741,8тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 392,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 350,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3384,6 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 77,2 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 181,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - будiвництво спортивного майданчика бiля ЧСШ № 8 - 17,7 тис.грн.;
    - реконструкцiя будiвлi ЗДО № 13 - 350,0 тис.грн.;
    - придбання медичного стерилiзатора для лiкарнi - 15,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради