Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 14.12.2018 - 21.12.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 16 786,2 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 7 476,5 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 2,3тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 692,5 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї - 90,7 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 1 979,1 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 134,3 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 2 599,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 2 201,9тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10107,8 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5040,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 110,0 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 35,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 386,6 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 7497,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 690,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 138,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 191,1 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 49,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1066,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1962,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 48,6 тис.грн., пiльговi медикаменти - 142,8 тис.грн., пiльговi пенсiї - 38,9 тис.грн., продукти харчування - 187,0 тис.грн., енергоносiї - 1551,9 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 90,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 150,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 149,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 35,3 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 113,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 93,7 тис.грн., енергоносiї - 20,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 314,9 тис.грн., в тому числi: зарплата - 267,3 тис.грн., енергоносiї - 47,6 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 18,2 тис.грн., в тому числi: зарплата - 2,3 тис.грн., енергоносiї - 15,9 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт тротуару по вул Сокальська - 115,5 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт стоматологiчної полiклiнiки - 205,5 тис.грн.;
    - придбання обчислювача до лiчильника тепла ЧНВК № 10 - 8,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ДЮСШ № 1 - 25,1 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 18,9 тис.грн., ЧЗШ № 2 - 9,2 тис.грн., ЧНВК № 3 - 18,9 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 23,2 тис.грн., ЗДО № 1 - 16,7 тис.грн., ЗДО № 18 - 8,0 тис.грн., ЗДО № 4 - 3,8 тис.грн., ;
    - капiтальний ремонт стелi великого залу Народного дому - 27,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного моста через рiчку Захiдний Буг - 2268,7 тис.грн.;
    - реконструкцiя приймального вiддiлення лiкарнi - 49,0 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 1731,6 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерiв для лiкарнi - 203,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення з використанням енергозберiгаючих технологiй - 673,1 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт лiкарнi - 96,3 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика бiля ЧЗШ № 1 - 608,3 тис.грн.;
    - реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору - 30,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт квартири по вул. Купчинського, 9 - 67,6 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради