Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.11.2018 - 06.12.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 042,0 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - освiтня субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 3 231,6 тис.грн.
    - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2 243,7 тис.грн;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв з державного бюджету на утримання закладiв освiти та охорони здоров"я - 1 018,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров"я за рахунок коштiв медичної субвенцiї ( iнсулiни) 1250,0 тис. грн.; - iншi субенцiї - 112,9 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 2 267,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення природоохоронних заходiв - 1 860,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 82,7 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2665,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 80,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 50,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 17,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 415,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 109,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 9,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 24,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 723,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 30,1 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 787,4 тис.грн.;
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 12,7 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 200,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 216,0 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 1250,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 1903,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 556,1 тис.грн., пiльговi медикаменти - 327,6 тис.грн., харчування - 3,5 тис.грн., енергоносiї - 146,6 тис.грн., матерiали - 518,6 тис.грн., послуги - 350,7 тис.грн.;
    - субвенцiя на утримання Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї - 300,0 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" - 1156,4 тис.грн.;
    - придбання мультимедiйного обладнання для шкiл - 12,8 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Народного дому - 126,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 4,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення - 356,9 тис.грн.;
    - експертна оцiнка земельних дiлянок для продажу - 7,4 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям - 5,4 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 90,8 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради