Мiськi новини - подiя << Назад
 ВIДБУЛАСЯ КООРДИНАЦIЙНА РАДА ("Новини Прибужжя")
    з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей
    22 листопада вiдбулося засiдання Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2018 роцi, на якому розглядалися пiдсумки оздоровчої кампанiї 2018 року.
    Основну увагу члени Координацiйної ради придiлили аналiзу пiдсумкiв i проблемних питань оздоровлення дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки. Присутнiх поiнформовано про хiд оздоровчої кампанiї у 2018 роцi.
    Станом на 01.10.2018 р., на облiку в управлiннi працi та соцiального за-хисту населення перебуває 2503 дитини, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки. На сьогоднi за кошти державного, обласного та мiсцевого бюджетiв оздоровлено 146 дiтей.
    Джерело...
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради