Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 23.11.2018 - 29.11.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 085,4 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 2 302,2 тис.грн.;
    - iншi субенцiї - 112,9 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 1 040,0 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення - 422,0тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення природоохоронних заходiв - 90,0тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 500,0 тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13202,7 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 42,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 130,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 6,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2302,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 110,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 63,9 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 125,2 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 70,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 122,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 11,6 тис.грн., пiльговi медикаменти - 78,0 тис.грн., енергоносiї - 17,6 тис.грн., послуги - 15,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 169,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 157,7 тис.грн., енергоносiї - 12,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 58,6 тис.грн. (зарплата);
    - встановлення зовнiшнього освiтлення в с. Гiрник - 98,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" - 177,0 тис.грн.;
    - будiвництво вiйськово-спортивного майданчика бiля ЧЗШ № 14 - 41,5 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 5 - 49,3 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика бiля ЧЗШ № 8 - 1202,7 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 25,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт квартири № 5 по вулицi Купчинського, 9 - 10,4 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 90,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради