Мiськi новини - подiя << Назад
 ВIДБУЛОСЬ ЗАСIДАННЯ МIСЬКОЇ МIЖВIДОМЧОЇ КООРДИНАЦIЙНОЇ РАДИ
    Пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяль ностi виконавчих органiв ради Наталiї Турко 23 листопада 2018р. о 10.00 вiдбулось засiдання мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi, щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству i насильству за ознакою статi. На засiданнi розглядались питання, якi стосуються Закону України "Про запобiгання та протидiю домашньому насильству", а також ПКМУ вiд 22.08.2018р. № 658 "Про затвердження порядку взаємодiї суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству i насильству за ознакою статi"
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради