Мiськi новини - подiя << Назад
 ДО УВАГИ УЧАСНИКIВ БОЙОВИХ ДIЙ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКIВ РЕВОЛЮЦIЇ ГIДНОСТI!
    Згiдно статтi 16-2 Закону України "Про вiдпустки" учасникам бойових дiй, постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" надається додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати тривалiстю 14 календарних днiв на рiк.
    Додаткова вiдпустка, передбачена ст. 16-2 Закону України "Про вiдпустки" надається незалежно вiд вiдпрацьованого часу один раз упродовж календарного року на пiдставi заяви працiвника та посвiдчення учасника бойових дiй або iнвалiда вiйни.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради